Kalendář

<<10 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Zobrazit kalendář

Nástěnka

Informační centra Evropské unie v ČR Zastoupení Evropské komise v České republice EUROPA - 50. výročí Římské smlouvy Erasmus slaví dvacetiny Evropský rok rovných příležitostí pro všechny Portál Evropské unie Vše o Evropské unii Evropský parlament Evropská komise - Europe Direct Stálém zastoupení ČR při Evropské unii Fondy Evropské unie Margot Wallström EUROPA - Newsletter CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU Vláda České republiky

Napište nám

3 + 1

Nejčastější dotazy

 

Otázka: Ráda bych se informovala, jak je to s uznáním titulů v členskych zemích EU. Jaké dokumenty je popř. nutno předložit k prokázání získaného titulu. /Ing., Mgr., CSc., atd./

Odpověď:

Jednotný trh EU Vám dává svobodu při výkonu povolání jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako zaměstnanec v jiné zemi EU, než je ta, kde jste svou odbornou kvalifikaci získali. Na úrovni EU funguje systém, který usnadňuje uznávání těchto kvalifikací různými zeměmi EU. Uznávání akademických titulů je usnadněno některými multilaterálními a bilaterálními úmluvami. Nejvýznamnější v evropském regionu je tzv. Lisabonská úmluva, která může usnadnit i přístup na trh práce v souladu s právními předpisy smluvní strany v níž je o uznání žádáno.

Více o akademickém uznávání viz

www.naric.cz
a na http://www.europass.cz/index.php

V rámci EU existují pro uznávání kvalifikací v podstatě dva systémy, obecný a regulovaný.

1. Obecný systém uznávaní kvalifikace, který je tvořen směrnicí Rady 89/48/EHS o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy, ve znění směrnice 2001/19/ES, směrnicí Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS, ve znění směrnice 95/43/ES, směrnice 97/38/ES, směrnice 2000/05/ES, ve znění směrnice 2001/19/ES a směrnice 2004/108/ES, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci.

2. Zvláštní (regulovaná) úprava existuje pro některá povolání a je upravena tzv. sektorovými směrnicemi. To se týká například profesí jako advokát, architekt, lékárník, lékař, porodní asistentka, veterinární lékař, všeobecná zdravotní sestra a zubní lékař. Podrobný popis obecného systému by byl příliš obsáhlý, a proto jen stručně. Uznávání v rámci tohoto systému je možno označit za poloautomatické, neboť zásadou je uznávat vzdělání a praxi, pokud se činnost, kterou chce oprávněná osoba provozovat shoduje s činností, kterou je oprávněna provozovat ve svém domovském členském státě, a vzdělání a praxe se podstatně neliší.

Jestliže existují podstatnější rozdíly mezi kvalifikací získanou v jednom členském státě a požadavky jiného členského státu, stanovuje obecný systém vzájemného uznávání profesních kvalifikací možnost předepsat adaptační období nebo zkoušku způsobilosti.
Pro Vás je tedy rozhodné jakou máte kvalifikaci a v jakém členském státě ji chcete uznat. Vice informací můžete získat na:

http://europa.eu.int/youreurope/nav/cs/citizens/factsheets/de/recognitionqualifications/generalsystem/en.html

http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=faq&kat_id=84&question_id=301&h_kat_id=

 
Otázka: Kde je možné najít přesná pravidla pro poskytování dotací v rámci strukturálních fondů na roky 2007-2013?

Odpověď:

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky zpracovalo Národní rozvojový plán pro tuto oblast rozdělování financí. Pravidla čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, ale i aktuální stav čerpání v rámci jednotlivých programů včetně kontaktů je možné nalézt na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz.


Otázka: Ráda bych se zúčastnila některé ze stáží přímo v institucích Evropské unie. Kde lze prosím nalézt informace o vypisovaných stážích a možných termínech?

Odpověď:

Popis, jak se zúčastnit stáží, naleznete na internetových stránkách jednotlivých institucí EU. Níže předkládám přímé odkazy:

Evropská komise - http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm - podmínky v ČJ naleznete pod záložkou „Rules“

Výbor regionů - http://cor.europa.eu/pages/DetailTemplate.aspx?view=detail&id=04e5e2a5-6efb-4fd5-9088-03ef39719448
 
Evropský hospodářský a sociální výbor - http://www.eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp
 
Evropský parlament - http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=CS&id=147
 
Evropský soudní dvůr - http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/?hlText=st%C3%A1%C5%BE
 
Evropský ombudsman - http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/recruitment.faces
 
Evropská rada - http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=321
 
Evropská centrální banka - http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.en.html
 
Stálé zastoupení ČR při EU - http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/staze_v_evropskych_institucich/stale_zastoupeni_nabizi_neplacene_staze.html
 
Kalendář stáží v evropských institucích nabízí také Stálé zastoupení ČR při EU - http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/staze_v_evropskych_institucich/kalendar_stazi_v_evropskych_institucich.html
 

Otázka: Jaké jsou možnosti stipendijních programů v rámci studia v zahraničí? 

Odpověď:

Co se týče možnosti stipendijního studia v zahraničí, je důležité, jakou školu student navštěvuje.

Předpokládejme, že se jedná o studium na VŠ. Pokud jde o středoškolské stipendium či dokonce o možnost stipendia v rámci tzv. celoživotního vzdělávání, bude situace opět zcela jiná. Také velmi záleží, zda tuto školu bude zájemce studovat v ČR a pouze využijete některého z výměnných studijních programů EU (Erasmus, EHP Norska aj. ..) či bude regulérní řádný student zahraniční školy (jakožto cizí státní příslušník).

Pěkné a přehledné info s výbornými dalšími tipy a odkazy lze nalézt na Eurodesk

Doporučujeme také portál Ploteus, kde je možné si vytipovat školu dle zaměření či země (i přímo region), dále je možné se zde dozvědět i o vzdělávacích systémech v jednotlivých zemích a řadu jiných užitečných informací - zejména v kolonce "Výměny a granty" si můžete zvolit zemi školy a zjistit tak kontakty na instituce, které zájemci mohou v tomto případně pomoci.

Projít si lze i databázi různých finančních programů (evropských, národních, školících apod.) - Eurodesk Infocentre (v AJ)

Na škodu jistě není zkusit se obrátit i na Dům zahraničních služeb (při MŠMT), kde na jejich stránkách naleznete také info o poskytovaných stipendiích

Doporučujeme se také zeptat přímo na škole u nás, kterou student navštěvuje, zda nenabízí stipendia pro studium v zahraničí, či přímo na škole nebo i v regionu země, kde má zájem studovat. Je možnost, že škola poskytne kontakty na nějaké (i místní) zahraniční organizace a instituce, které stipendia poskytují.

 

Otázka: Ráda bych se informovala, jakým způsobem lze po Evropské unii cestovat s domácími zvířaty. O dovolené se chystáme cestovat do Španělska.

Odpověď:

Samozřejmě můžete vzít zvíře s sebou, ovšem od roku 2004 platí směrnice EU o pasech pro domácí zvířátka (myslí se tím psi, kočky a fretky) - č. 998/2003/ES (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0998:CS:HTML).

Ta stanoví, že cestování s těmito zvířátky mimo území domovského státu je možné, jen když mají vystaven svůj „vlastní pas“ - tzv. pas společenských zvířat (Pet Passport). V něm je (a de facto musí být) uvedeno, že zvířátko je očkováno proti vzteklině a toto potvrzení musí být platné max.1 rok a min.1 měsíc. Dále musí být zvířátko označeno mikročipem či tetováním, což se také uvede do pasu.

Do některých zemí (Velká Británie, Švédsko aj.) jsou třeba v pase nutné doložit i jiná vyšetření či očkování, ale netýká se to případu Španělska. Vám bude stačit pouze tento pas, označení zvířátka a očkování proti vzteklině. Specifické pro Španělsko je pouze to, že není povolen vstup zvířátek mladších 3 měsíců, kteří z důvodu stáří nejsou očkováni proti vzteklině.

Pokud by to byl Váš případ, pak podrobnější instrukce naleznete na http://www.euroskop.cz/42783/113950/clanek/cestovani-v-evropske-unii/cestovani-se-zviraty/, kde se mj. dovíte i jak postupovat, budete-li si chtít tento pas pro zvířátko u svého veterináře vyřídit.

Výborné info naleznete i na stránkách Státní veterinární správy ČR: www.svscr.cz (přesněji: http://www.svscr.cz/index.php?art=930 ) a speciálně pro situaci ve Španělsku existují cenné stránky španělského Ministerstva zemědělství, která jsou ovšem k dispozici pouze v angličtině či španělštině:
www.mapa.es/es/ganaderia/pags/animales_compania/animales_compania.htm
(přesněji: http://www.mapa.es/ganaderia/pags/animales_compania/instruccion2_07_en.pdf ).

 

Otázka: Chtěl bych začít podnikat v Rakousku. Jak mám postupovat?

Odpověď:

Jako osoba samostatně výdělečně činná máte v podstatě dvě možnosti:

1.Uplatnit volný pohyb služeb - Princip volného poskytování služeb spočívá v právu podnikatele z jednoho členského státu poskytovat na území hostitelského členského státu dočasně a příležitostně služby, a to na základě oprávnění získaného v zemi sídla (tj. na český živnostenský list), aniž by tento podnikatel měl úmysl se v hostitelském členském státu usadit. Takováto výdělečná činnost bude vykazována a také zdaněna v ČR.

Pokud byste při poskytování služeb nasazoval vlastní zaměstnance, vztahovalo by se na ně přechodné období (omezení), které si Rakousko vyjednalo. Jedná se zejména o služby v zahradnictví, stavebnictví, úklidové a čisticí služby, sociální služby, bezpečnostní služby. Kompletní seznam služeb, kterých se omezení týká najdete na

http://www.austriantrade.cz/EU-Erweiterung-cz.htm.

V těchto oblastech služeb byste pro své potenciální zaměstnance vysílané do Rakouska musel získat tzv. Entsendebewilligung (povolení k vyslání), které vydává rakouský úřad práce (AMS, informace na www.ams.or.at).

Více informací na

- http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/rakousko/ 

- http://www.help.gv.at/Content.Node/cs/HELP-CS.html.

2.Uplatnit svobodu usazování v rámci volného pohybu osob - Pokud se budete chtít jako živnostník z ČR usadit v jiném členském státě a svou živnost tam provozovat (zaregistrovat), budete již muset získat příslušné povolení k vykonávání své živnosti od úřadů dotčené země. Musí pak splňovat požadavky této konkrétní země na vykonávání určité konkrétní profese. Registraci provádí rakouské Spolkové ministerstvo hospodářství a práce.

Kontakt: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Abteilung I/9, Stubenring 1, 1011 Wien

e-mailová adresa: post@I9.bmwa.gv.at.

tel. 0043 1 711 00 5827 nebo 2205.

Formuláře žádosti se liší podle toho, zda se jedná o volnou či vázanou živnost. K žádosti je nutné přiložit přeložené a raději i ověřené kopie potvrzení o státním občanství, výpis z rejstříku trestů a osvědčení o praxi a kvalifikaci (vystavené MPO).

Seznam volných živností podle rakouského živnostenského zákona (http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/gewo/):

http://www.bmwa.gv.at/NR/rdonlyres/FBE23A47-3CBF-49F9-9D80-043712B22431/14741/AZ422003letzteFassung.pdf

Nezapomeňte rovněž kontaktovat okresní správu sociálního zabezpečeni. Zde vám sdělí, jak mate postupovat, jakými právními předpisy se budete řídit apod.

Federální ministerstvo sociálního zabezpečení:

Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG) Stubenring 1 A-1010 Vienna

Tel: +43 1 711 00-0
Fax: +43 1 533 78 71
http://www.bmsg.gv.at/

Dále můžete po 3 měsících požádat o „Povolení k pobytu pro občany EU/EHP" (Lichtbildausweis für EWR-Bürger) na regionálním správním úřadu nebo cizinecké policii. Právo usadit se kdekoli na území státu je však dáno pouze tehdy, máte-li zajištěny dostatečné prostředky k obživě a máte-li zdravotní pojištění. Při předložení žádosti budete pravděpodobně muset předložit:

- prohlášení zaměstnavatele o úmyslu tuto osobu zaměstnat nebo potvrzení o zaměstnání nebo
- doložit, že vykonává samostatně výdělečnou činnost, nebo
- prokáže, že lze důvodně předpokládat, že výdělečná činnost bude zahájena do šesti měsíců od vstupu do země, nebo
- může doložit, že jí (této osobě) jako rodinnému příslušníkovi zajistí obživu občan EU.

Potřebné dokumenty:
- žádost;
- kopie pasu;
- potvrzení o pobytu v Rakousku (Meldezettel);
- fotografie;
- oddací list;
- doklad o zdravotním pojištění v Rakousku;
- doklad o ubytování (např. nájemní smlouva);
- doklad o bezúhonnosti od policie (Führungszeugnis) pouze v případě první žádosti.

Zodpovědné instituce:
- regionální správní úřad (Bezirkshauptmannschaft) nebo
- oddělení cizinecké policie (Fremdenpolizeiliches Büro)

V případě, že v jiném členském státu budete vykonávat veškerou svou výdělečnou činnost nebo její převážnou část, musíte v ní být přihlášen ke zdravotnímu pojištění.
V tomto smyslu je třeba kontaktovat dosavadní zdravotní pojišťovnu v České republice a místní pojištění odhlásit. Podrobnějši informace se nacházejí zde:

http://www.mzcr.cz/data/c1967/lib/odkaz2.html
Další uzitecne informace naleznete:

Servis pro podnikání v Rakousku:
http://www.gruenderservice.net/
http://www.bmwa.gv.at/

Asistenční služby pro podnikatele v ČR:V České republice působí
Obchodní oddělení Rakouského velvyslanectví
Krakovská 7, P.O. Box 493, CZ-111 21 Praha 1, tel.: +420-2-2221 0255, fax +420-2-2221 1286,
e-mail: ahstprag@vol.cz

Centrum pro podnikatele v rámci jednotného trhu EU:

http://www.euroinfocentrum.cz/

Informace ohledne postupu při ověřováni listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině

http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?ido=17301&idj=1&amb=1&ikony=&trid=1&prsl=&pocc1=

Velvyslanectví České republiky v Rakousku
Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstrasse 11-13, Wien
1140
Tel. 00431/8942125-6, 8943741, 8946236
e-mail: vienna@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/vienna

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 08.30 -10.30


Otázka: Jak je to s nabýváním nemovitostí pro občany z členských států Evropské unie? Jsem německá občanka, ale v České republice již 7 let žiji a mám povolení k přechodnému pobytu.

Odpověď:

Omezení nabývání nemovitostí je jednou z vyjednaných přechodných podmínek, kterou se Česká republika snaží chránit své občany před spekulativním nabýváním nemovitostí. Jedná se o „Přechodné období pro nabývání zemědělské půdy a lesů v délce 7 let“ a „přechodné období pro nabývání ostatních nemovitostí (tedy především nemovitosti k bydlení) pro občany ostatních států EU v délce 5 let“.

Novela devizového zákona umožňuje nabývání zemědělské půdy a lesů pouze těm státním příslušníkům členských zemí EU, kteří se mohou prokázat průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, pokud jsou evidováni v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v tuzemsku podle zvláštního zákona, a jejichž trvalý pobyt je alespoň 3 roky.

Občané členských zemí EU mohou nabývat jakékoli jiné nemovitosti (kromě zemědělské půdy) pouze s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství.
Narozdíl od zemědělské půdy a lesů není stanovena podmínka trvalého pobytu ani jeho případné délky. Stačí, pokud má občan členského státu EU povolení k přechodnému pobytu.


Otázka: Existuje v Evropské unii jednotný bankovní dozor?

Odpověď:

Takzvaným bankovním dozorem se zabývá ESCB - Evropský systém centrálních bank, který sestává z Evropské centrální banky a národních centrálních bank členských států.

Tato činnost je označována jako Sledování finanční stability.

Podrobné informace naleznete na

http://www.ecb.int/

konkrétně

http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.cs.html

cituji z textu:

Sledování finanční stability

ECB ve spolupráci s ostatními členy Eurosystému systematicky sleduje cyklický a strukturální vývoj v bankovním sektoru a jiných finančních sektorech ve státech eurozóny i v celé EU.

Účelem této činnosti je vyhodnocování

• případných slabých míst finančního sektoru a
• jeho odolnosti vůči případným rizikům.

Toto vyhodnocování probíhá ve spolupráci s národními centrálními bankami EU a národními orgány pro dohled nad finančním sektorem. Všechny tyto instituce jsou zastoupeny ve Výboru ESCB pro bankovní dohled. V rámci ECB je do sledování finanční stability aktivně zapojeno několik organizačních složek (Ředitelství pro finanční stabilitu a dohled jako koordinátor, Generální ředitelství pro ekonomii, Generální ředitelství pro operace ECB, Generální ředitelství pro mezinárodní vztahy a Generální ředitelství pro platební systémy).

Výsledky sledování finanční stability jsou každoročně zveřejňovány, například ve zprávách „Stabilita bankovního sektoru EU“, „Strukturální analýza bankovního sektoru EU“ a také ve výroční zprávě ECB


Otázka: Slyšel jsem, že byla schválena nová protihluková norma. Bydlím blízko dálnice a současné zákony mě před hlukem nechrání.

Odpověď:

Jedná se o "Zákon o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí" transponující Směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 49/2002/EC o posuzování a managementu environmentálního hluku.

 http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?el=5048
- pod tímto odkazem naleznete znění zákona na stránkách poslanecké sněmovny. Zákon ještě neprošel parlamentem a proto se nedá říci, kdy přesně bude schválen.

Směrnici naleznete na http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=CS&numdoc=32002L0049&model=guichett

Ve směrnici v části "Akční plány" naleznete podrobné termíny pro vlády jednotlivých států.

 

Otázka:

V jakém grantovém programu je možné získat dotaci na stavbu rodinných mobilních domků jednoduchého charakteru (mobilita pracvní síly) v oblastech často zasažených záplavami? Jde o projekt výstavby většího množství domků, nikoliv pouze jednoho.

Odpověď:

Informace o strukturálních fondech spadají pod Generální ředitelství (GR) pro regionální politiku. Přehled o strukturálních fondech a jejich čerpání naleznete – stránka není dostupná v českém jazyce:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/prord/sf_en.htm

Strukturální fondy představují část strukturální politiky Evropské unie, která má za cíl omezit rozdíly v podmínkách pro rozvoj mezi různými regiony a různými členskými státy a tím podpořit hospodářskou a sociální soudržnost. Pro bližší informace kontaktujte prosím národní úřady, které jsou kontaktními místy pro čerpání finančních prostředků z těchto fondů. Seznam těchto národních úřadů v České republice naleznete na této stránce:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm?pay=CZ

Další prostředky byly přidělovány ze Solidárního fondu Evropské unie, který byl vytvořen po záplavách již v srpnu 2002.
Webové stránky tohoto fondu najdete na tomto odkazu: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm (webové stránky nejsou k dispozici v češtině).

 

Množství konkrétních často kladených otázek najdete také na oficiálních stránkách služby EUROPE DIRECT v rubrice Ptejte se - FAQ.

EUROPE DIRECT UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 526, e-mail: ed@icm.uh.cz | Realizace web studio dat |
© ICM UH 2007 - všechna práva vyhrazena. Projekt spolufinancován Evropskou unií