Kalendář

<<7 / 2020>>
MoTuWeThFrSaSu
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Zobrazit kalendář

Nástěnka

Informační centra Evropské unie v ČR Zastoupení Evropské komise v České republice EUROPA - 50. výročí Římské smlouvy Erasmus slaví dvacetiny Evropský rok rovných příležitostí pro všechny Portál Evropské unie Vše o Evropské unii Evropský parlament Evropská komise - Europe Direct Stálém zastoupení ČR při Evropské unii Fondy Evropské unie Margot Wallström EUROPA - Newsletter CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU Vláda České republiky

Napište nám

5 + 1

Lépe, rychleji a efektivněji: nový způsob výběru úředníků startuje na jaře 2010

Od počátku roku 2010 mění Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) zásadním způsobem podobu výběrových řízení. EPSO spouští modernější a racionálnější metody náboru nových zaměstnanců.

Lépe, rychleji a efektivněji: nový způsob výběru úředníků startuje na jaře 2010

Publikováno 29. 3. 2010 

Od počátku roku 2010 mění Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) zásadním způsobem podobu výběrových řízení. EPSO spouští modernější a racionálnější metody náboru nových zaměstnanců. Důraz bude kladen na konkrétní schopnosti uchazeče pracovat jako úředník unijních institucí spíše než na teoretické znalosti historie integračního procesu a jednotlivých evropských politik jako v minulosti.

Další významnou změnou je, že výběrová řízení na nejběžnější pracovní pozice budou vyhlašována pravidelně každý rok ve čtvrtletních cyklech. Uchazeči si tak budou moci lépe naplánovat, kdy podají přihlášku, a evropským institucím to pomůže při řízení lidských zdrojů. Nový postup bude rychlejší a účinnější a bude sestávat z menšího množství etap, než tomu bylo doposud. Délka výběrových řízení by neměla přesáhnout devět měsíců.

Od roku 2011 budou mít navíc poprvé možnost přihlásit se do výběrových řízení i studenti posledních ročníků vysokých škol (bakalářského i magisterského studia) ještě před získáním vysokoškolského diplomu.

 
 

Hlavní změny ve výběrových řízeních:

  • detailnější přihláška (jen v angličtině, francouzštině či němčině)
  • z předběžného výběru zmizí test o znalostech EU
  • verbální a numerický test bude ve všech 23 oficiálních jazycích EU
  • bude zaveden test chování v konkrétní situaci („situation judgement test“)
  • test profesionálních dovedností pro překladatele a tlumočníky
  • testování všech uchazečů v hodnotících centrech („Assessment Centre“)

Proč zvolit kariéru v EU?

Evropská veřejná správa usiluje o to, aby se stala veřejnou správou na nejvyšší úrovni. Kariéra v orgánech EU nabízí uchazeči rozmanitost pracovních míst, která může ve svém profesním životě vykonávat; zajímavou a motivující práci mající význam v celoevropském měřítku; prostředí podporující své zaměstnance v získávání nových dovedností a ve studiu nových jazyků; příležitost pracovat a cestovat do zahraničí a pracovat s lidmi z celé Evropy a atraktivní zaměstnanecké výhody.

Seznamte se s kolegy

Zajímá Vás, co Vás čeká, v případě, že uspějete ve výběrovém řízení? O své osobní zkušenosti a postřehy se budou pravidelně dělit vybraní úředníci pracující na rozmanitých pozicích v institucích EU. Vzkazy od úspěšných kandidátů na sociální síti Facebook a mikroblogu Twitter.

Užitečné odkazy:

Ukázky testů, odpovědi na často kladené otázky a návod "jak se přihlásit" jsou k dispozici na stránkách úřadu EPSO.

 
 

Nová výběrová řízení podrobně:

Lepší plánování

Úřad EPSO zavedl tříletý průběžný plán, v jehož rámci budou orgány EU pravidelně posuzovat své personální potřeby. Každoročně proběhnou výběrová řízení ve třech cyklech – pro administrátory, asistenty a lingvisty – doplněná individuálními výběrovými řízeními pro specialisty v dalších oborech.

• březen: administrátoři – AD

• červenec: lingvisté – překladatelé a tlumočníci

• prosinec: asistenti – AST

Aby se již neopakovala situace, kdy jména úspěšných uchazečů zůstanou na seznamu několik let, aniž by se jim podařilo získat pracovní místo, budou rezervní seznamy platit do konce jednoho cyklu výběrového řízení, tj. zůstanou v platnosti pouze jeden rok. Většina uchazečů, kteří se na rezervní seznam dostanou, bude pozvána k pohovoru. Účastníci výběrového řízení se budou moci informovat na svůj výkon během výběrového řízení, čímž se zabrání zdlouhavým postupům přezkumu.

Rychlejší a cílenější nábor

Nové výběrové řízení úřadu EPSO zlepší kvalitu a spolehlivost procesu výběru. Hlavní zásadou je posun od testování vědomostí k hodnocení konkrétních schopností uchazeče o pracovní místo. Výběrová řízení budou nadále probíhat pouze ve dvou fázích. Nejprve se budou v jednotlivých členských zemích EU konat vstupní testy předběžného výběru, které budou uchazeči vyplňovat na počítačích. Druhou fází bude hodnocení schopností, které proběhne v Bruselu. Nový cyklus bude trvat pět až devět měsíců místo až dvou let, jak tomu doposud.

Součástí předběžného výběru budou testy kognitivních schopností uchazečů, situační testy a testování odborných a jazykových znalostí v závislosti na požadovaném profesním profilu. Původní zkouška ze znalostí EU již nebude součástí této první fáze, nýbrž součástí fáze druhé, která proběhne současně s hodnocením úloh úzce spojených s konkrétním pracovním zařazením.

Ve fázi hodnocení se budou důkladně a spolehlivě prověřovat veškeré klíčové kompetence uchazečů, s důrazem na prověřování schopností, nikoli věcných znalostí. Bude vybráno několik úkolů, v nichž by měl uchazeč prokázat požadované způsobilosti, přičemž každá z nich bude posuzována přinejmenším dvakrát. V závislosti na typu výběrového řízení bude tato fáze trvat půlden či celý den. Tyto testy budou probíhat v druhém jazyce, který si uchazeč zvolil (angličtina, francouzština nebo němčina), s výjimkou pracovních zařazení, u nichž je potřeba prověřit specifické jazykové znalosti. Bude tak nahrazen zdlouhavý postup písemných a ústních testů, který probíhal ve dvou etapách. Kromě specifických odborných kompetencí a schopností se bude hodnotit řada obecných způsobilostí, mezi něž patří analýza a řešení problémů, komunikace, orientace na výsledky, vzdělávání a rozvoj, stanovování priorit a organizace práce, odolnost a týmová práce.

Výběrové komise budou profesionalizovány vysláním členů výběrové komise do úřadu EPSO, osvědčením odborné způsobilosti členů výběrové komise zodpovědných za hodnocení konkrétních schopností uchazeče a větším využíváním odborných znalostí v oblasti lidských zdrojů a psychologie.

Úspěšní uchazeči obdrží „osvědčení o způsobilosti", v němž budou uvedeny výsledky, kterých dosáhli v hodnotícím centru. Toto osvědčení bude zasláno orgánům EU, jimž by mělo pomoci v průběhu přijímání do pracovního poměru.

Podpora rozmanitosti

EPSO rovněž zavádí řadu opatření na podporu rozmanitosti pracovní síly a na vylepšení dobrého jména orgánů EU jakožto zaměstnavatelů. K tomu patří také záruka dodržování zásady genderové rovnosti v průběhu testů, zdokonalení služeb poskytovaných uchazečům se zvláštními potřebami a proaktivnější zacházení s rezervními seznamy.

Více informací:

Detailnější informace o novém systému výběrových řízení naleznete zde.

Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/100226_kariera_cs.htm

EUROPE DIRECT UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 526, e-mail: ed@icm.uh.cz | Realizace web studio dat |
© ICM UH 2007 - všechna práva vyhrazena. Projekt spolufinancován Evropskou unií