Kalendář

<<5 / 2020>>
MoTuWeThFrSaSu
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobrazit kalendář

Nástěnka

Informační centra Evropské unie v ČR Zastoupení Evropské komise v České republice EUROPA - 50. výročí Římské smlouvy Erasmus slaví dvacetiny Evropský rok rovných příležitostí pro všechny Portál Evropské unie Vše o Evropské unii Evropský parlament Evropská komise - Europe Direct Stálém zastoupení ČR při Evropské unii Fondy Evropské unie Margot Wallström EUROPA - Newsletter CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU Vláda České republiky

Napište nám

2 + 2

Vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Prezident ČR svým rozhodnutím ze dne 10.2.2009 vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil termín jejich konání. Volby do EP se uskuteční v pátek 5. června 2009 a v sobotu 6. června 2009.

(Publikováno: 11/3/2009)

 

Podrobnější informace k volbám je možno nalézt na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz /Informační servis - Volby - Volby do Evropského parlamentu/.

Ve volbách do evropského parlamentu bude možno volit na voličské průkazy, kdy voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu (dále jen „EP“) k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Problematiku voličských průkazů pro volby do EP upravuje ustanovení § 30 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do EP.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič zapsaný v seznamu voličů s trvalým pobytem v Uherském Hradišti může požádat o vydání voličského průkazu za výše uvedených podmínek u odboru správních agend MěÚ Uherské Hradiště, Svatováclavská 568, I. patro, kancelář č. 102 (tel. 572525813), a to nejpozději do 21. května 2009, 16.00 hodin.

Žádost lze podat jak osobně, tak i písemně. V případě písemné žádosti zasílané poštou musí být žádost úřadu doručena nejpozději k výše uvedenému termínu. V případě osobní návštěvy stačí vyplnit námi připravený formulář žádosti. Je potřeba mít s sebou platný občanský průkaz. Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je přiložen.

Odbor správních agend Městského úřadu začne vydávat voličské průkazy osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, pokud o to požádal, nejdříve 21. května 2009. Dříve nelze ze zákona voličský průkaz ani osobně vydat ani zaslat. Nejpozději je možné si vyzvednout voličský průkaz dne 3.6.2009 do 16.00 hodin.

Adresa pro doručení písemné žádosti opatřené ověřeným podpisem je:

Městský úřad Uherské Hradiště

odbor správních agend

Svatováclavská 568

686 70 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 

/ZDROJ: Převzato ze stránek MěÚ Uh. Hradiště/.

EUROPE DIRECT UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 526, e-mail: ed@icm.uh.cz | Realizace web studio dat |
© ICM UH 2007 - všechna práva vyhrazena. Projekt spolufinancován Evropskou unií